al-Kāmil fī al-luġa wa-l-adab

al-Mubarrad, Muḥammad ibn Yazīd, 825‒898

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 871

Manuscript Digital

سليم نامه

al-Iskūbī, Isḥāq ibn Ibrāhīm, died 1537

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 655

Manuscript Digital

المنتقى في مولد المصطفى

al-Kāzarūnī, Muḥammad Ibn-Masʿūd, ‒1357

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 659

Manuscript Digital

شرح أسماء الله الحسنى

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 468

Manuscript Digital

خزانة الأدب وغاية الأرب

Ibn Ḥiǧǧa, ʿAlī ibn ʿAbd Allāh, 1366‒1434

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 824

Manuscript Digital

شرح تجريد العقائد

al-Qušaǧī, ʿAlī ibn Muḥammad, died 1474

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 529

Manuscript Digital

التصريح بمضمون التوضيح

al-Azharī, Ḫālid ibn ʿAbd Allāh, 1434‒1499

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 1034

Manuscript Digital

Šarḥ al-ʿAqāʾid al-ʿaḍudiyya

al-Dawwānī, Muḥammad Ibn Asʿad, 1426‒1512

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 536

Manuscript Digital

شرح ديوان علي

Qāḍī Mīr, Ḥusayn ibn Muʿīn, ‒1504

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 986

Manuscript Digital

Šarḥ Dīwān al-Mutanabbī

al-Wāḥidī, ʿAlī ibn Aḥmad, ‒1076

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 987

Manuscript Digital

شرح مفتاح روزنامه

الدفتردار، علي أفندي، توفي 1609

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 581

Manuscript Digital

Šarḥ al-muʿallaqāt al-sabʿ

al-Zawzanī, al-Ḥusayn ibn Aḥmad, ‒1093

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 1139

Manuscript Digital

al-Zubda fī šarḥ al-Burda

al-Qārī al-Harawī, ʿAlī ibn Sulṭān Muḥammad, ‒1606

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 837

Manuscript Digital

al-Ġayṯ al-musǧam fī šarḥ Lāmiyyat al-ʿaǧam

al-Ṣafadī, Ḫalīl ibn Aybak, 1296‒1363

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 843

Manuscript Digital

Šarḥ al-Lubāb

al-Fālī al-Šīrāzī, Muḥammad ibn Masʿūd, 1285‒approximately 1320

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 1052

Manuscript Digital

شرح مشكلات الموطأ

al-Qārī al-Harawī, ʿAlī ibn Sulṭān Muḥammad, ‒1606

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 210

Manuscript Digital

شرح القصائد التسع المشهورات

al-Naḥḥās, Aḥmad ibn Muḥammad, ‒949?

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 848

Manuscript Digital

Mawāhib al-adīb fī šarḥ Muġnī al-labīb

Waḥyī Zada, Muḥammad ibn Aḥmad, 1533‒1609

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 1057

Manuscript Digital

Šarḥ al-Duraydiyya

Qadrī, ʿAbd al-Qādir ibn ʿUṯmān, died after 1654

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 855

Manuscript Digital

Šarḥ al-Mawāqif

al-Ǧurǧānī, ʿAlī ibn Muḥammad, 1339‒1413

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 539

Manuscript Digital

شرح مشكلات الموطأ

al-Qārī al-Harawī, ʿAlī ibn Sulṭān Muḥammad, ‒1606

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 211

Manuscript Digital

Širʿat al-Islām ilā dār al-salām

Imām Zāda, Muḥammad ibn Abī Bakr, 1098‒1177

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 480

Manuscript Digital

ديوان حسان بن ثابت

Ḥassān ibn Ṯābit, Ibn ʿAdī ibn Mālik, died 674

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 963

Manuscript Digital

ديوان شعر المثقب العبدي

العبدي، المثقب، 552؟‒587؟

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 867

Manuscript Digital

العقد النظيم

جلب، مصطفى بن خير الدين، توفي 1616

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 376

Manuscript Digital

غاية النهجة

الماتريدي، عبد الجليل بن علي، توفي بعد 1691

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 1059

Manuscript Digital

فذلكة

Ḥāǧǧī Ḫālifa, Muṣṭafā ibn ʿAbd Allāh, 1609‒1657

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 685

Manuscript Digital

نثر الدر

al-Ābī, Mansŭr ibn al-Ḥusayn, died 1030

Istanbul. Suleymaniye Library. Manuscript. Reisülküttâb Mustafa Efendi 930

Manuscript Digital